Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/04/2020 18:40, số lượt xem: 292

Canh tàn thức giỡn ngọt ngào ri
Hớn hở cuồng mê giữa mộng kỳ
Đẩy tốt sang hà ngay quãng thị
Vê bồ phủ trướng kín đường li
Xe lồng khởi lộ triền miên thí
Pháo thổi toang nòng dõng dạc đi
Mã nhảy tưng bừng như loạn trí
Tợp xong đánh oạch chả ra gì

Tợp xong đánh oạch chả ra gì
Nữ tướng quay mình đổi nước đi
Đả tượng tơi bời hăm mỗi tí
Công thành cấp tập ủi từng li
Hào sâu chợt thủng ngơ hồn trí
Ngõ trước liền toang lả ngọn kỳ
Rấn khoẻ thôi rồi bay cặp sĩ
Canh tàn thức giỡn ngọt ngào ri