15.00
1 người thích
Đăng ngày 28/04/2020 18:21, số lượt xem: 237

Thật khoái làm sao lịm những ngày
Ôm bồng quyện quấn lẹ làng ngay
Ngây khờ trí não mơ màng lượn
Dại điếc tâm hồn giục giã bay
Rướn cọ la đà thơm sẵn đấy
Chườm xoa gạ gẫm lém như này
Đòng đưa chạm suốt tay mồm loạn
Nũng nịu vô cùng giữa quánh say

Nũng nịu vô cùng giữa quánh say
Vài đôi bế ẵm tuyệt ghê này
Môi vồ mát ngọt hồn chao đảo
Mắt ướp xinh ngời dạ bổng bay
Đượm luyến mùi thân nào bỏ được
Thơm trào phấn đĩ khó rời ngay
Đêm nằm vọng tưởng làn khe suối
Thật khoái làm sao lịm những ngày