Thả lòng theo những vần thơ
Thương nhau xe chỉ, xin chờ đợi nhau
Đừng gây nên cảnh lòng đau
Để con nước phải buồn chau, nhé người.

Trăm năm đã hứa một lời
Chân trời góc bể chớ vơi ân tình
Đừng làm lỡ mộng chúng mình
Xót xa đến mấy cũng tin có ngày…

Chiều buồn ngó ngọn bắp lay
Con chuồn chuồn ấy vẫn say giữa trời
Chao lòng, ngùi ngậm người ơi
Có khi nào lại phải rời nhau không?

Ngày nao cột chỉ tơ hồng
Ngày nay cá chậu chim lồng đớn đau
Trầu vàng úa mất, ơi cau
Sao cho về lại có nhau giữa đời…