Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/09/2020 23:27, số lượt xem: 128

Khơi hoài đắng nghiệt mộng tàn trôi
Vợi hẻo tình yêu ước trả trời
Đời mãi xót chau tàn bóng hỡi
Sợi đành cam chịu nín lòng ơi
Lời xa ái lặng tê chùng tới
Bởi rụi tình trơ thảm hận bồi
Chơi giỡn bởi nguyền đau đớn khởi
Vơi lòng thắt nẻo lặng sầu côi

Côi sấu lặng nẻo thắt lòng vơi
Khởi đớn đau nguyền bởi giỡn chơi
Bồi hận thảm trơ tình rụi bởi
Tới chùng tê lặng ái xa ời
Ơi lòng nín chịu cam đành sợi
Hỡi bóng tàn chau xót mãi đời
Trời trả ước yêu tình hẻo vợi
Trôi tàn mộng nghiệt đắng hoài khơi