Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/03/2021 10:18, số lượt xem: 182

Ơi người hỡi ái mộng nhào trôi
Bởi xoá tình yêu biệt cách rồi
Rời rã cũ hương tàn khúc dội
Vợi vời xưa nghĩa nhói lòng sôi
Vơi mù phấn lược gương nhàu trỗi
Khởi rụi nguyền trăng gió hận bồi
Tơi tả ước thề dang dở lối
Rơi lòng xám dạ tủi sầu côi

Côi sầu tủi dạ xám lòng rơi
Lối dở dang thề ước tả tơi
Bồi hận gió trăng nguyền rụi khởi
Trỗi nhàu gương lược phấn mù vơi
Sôi lòng nhói nghĩa xưa vời vợi
Dội khúc tàn hương cũ rã rời
Rồi cách biệt yêu tình xoá bởi
Trôi nhào mộng ái hỡi người ơi