Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/12/2021 09:09, số lượt xem: 60

Ngàn trùng xa cách, ngàn trùng xa
Em ở phương nào có nhớ ta?
Canh khuya trăng lạnh buồn vương má
Dõi mắt trông, hình dáng nhạt nhoà.

Ơi, nhớ thương biết mấy cho vừa
Ta nghe hồn nặng giữa chiều mưa
Chấp chới ngàn xa sầu tựa cửa
Biết mắt ai còn đợi sớm trưa.

Một phút tơ chùng lỡ cuộc xe
Ngàn thu mong ngóng khúc tương thề
Ta đong tuổi nhớ đầy tâm thế
Để hồn hoài lóng ngóng lê thê.

Còn chút nào duyên không hở em?
Chiều mong nghe rụng nhớ bên thềm
Thương nhau tóc rối bờ mi lẹm
Ta nhớ vô cùng dõi suốt đêm...