Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/08/2021 22:50, số lượt xem: 145

Đẫm nguyệt cho đời lả lướt say
Người ơi cuộn sóng cả đêm ngày
Men nồng đắm ngọt la đà trỗi
Lửa biếc thơm ngời giục giã quay
Mãi níu tâm tình loang mộng ảo
Hoài đan khấp khởi quyện mơ dày
Mùa vui sẽ lộng tròn duyên ước
Vút giữa tim lòng mượt toả lay

Dệt quãng tim lòng gởi gió lay
Bừng hương toả sắc lịm thơ dày
Ngời bay ngãi đượm luồn tươi quẩy
Sũng nhớ ân tình cảm ngọt quay
Vẫn biếc cung đàn thơm thảo mộng
Hoài ngây điệu vũ thiết tha ngày
Ta mình quyện quấn triền mơ trải
Đẫm nguyệt cho đời lả lướt say