Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/05/2021 12:17, số lượt xem: 212

Cay đời phả đắng tận ngàn phương
Trỗi hận lòng hoang rợp ám đường
Bày khổ dạ teo bầm vữa nhớ
Úa nhàu tim rụi xám mờ thương
Ngày quên tháng rụng sầu trăng gió
Mộng nuối tình lơ quạnh chiếu giường
Vay trả kiếp tàn thân đẫm lệ
Thay nguyền tủi phận xéo buồn vương

Vương buồn xéo phận tủi nguyền thay
Lệ đẫm thân tàn kiếp trả vay
Giường chiếu quạnh lơ tình nuối mộng
Gió trăng sầu rụng  tháng quên ngày
Thương mờ xám rụi tim nhàu úa
Nhớ vữa bầm teo dạ  khổ bày
Đường ám rợp hoang lòng hận trỗi
Phương ngàn tận đắng phả đời cay