Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/07/2021 11:31, số lượt xem: 225

Tìm quên giãn cách giải cơn sầu
Dịch tễ phen này hẳn rất lâu
Phải tội đường bay đầy bão tố
Đành lâm cảnh ngộ lỡ cau trầu
Nhà thương quẫn bách lan tràn bệnh
Cổ tích đau lòng vật vã ngâu
Đã hết thời gian ngời mộng tưởng
Bồng lai ẩn dưới rặng trâm bầu

Nhớ cảnh quỳnh tương đãi rượu bầu
Bây giờ độc ẩm né dòng ngâu
Phường tan nghé cũ tiêu điều chợ
Bướm sẩy đàn xưa lạt lẽo trầu
Thống khổ buồn thiu ngờ nã bạo
Ưu phiền lãng nhách sợ còn lâu
Cùng thơ hãy gắng tìm vui mọn
Để cuộc đời ta bớt não sầu