Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 10/02/2018 09:55, số lượt xem: 137

Lòng xuân rộn rã ngát thương bày
Tung cánh xuân nồng giữa nước mây
Gió ngọt xuân thầm ươm nẻo ấy
Tình thơm giấc hẹn biếc xuân này
Hoan vùng hạ giới xuân nguyền lượn
Ngợi khúc xuân lòng thệ ước bay
Hương lửa nàng xuân ngời mọng mắt
Chứa chan mộng ước giữa xuân này

Vàng nắng xuân đời lướt thướt bay
Sang mùa xuân thắm lửng lờ mây
Đất trời xuân ước tình tang đượm
Trai gái xuân thề lả lướt say
Hạnh phúc xuân hồng chan chứa dậy
Ân nguyền xuân đượm khẽ khàng lay
Lan tràn xuân mới mừng tao ngộ
Khúc hát xuân nào vọng ngất ngây

Liên hoàn – Bát điệp