Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/07/2021 14:08, số lượt xem: 80

Thoả nuộc mê lòng diễm ái ơi
Mà nghe mộng ước toả xanh ngời
Kìa chan chứa cảm trong niềm đợi
Nọ thiết tha bừng giữa vẻ lơi
Để dạo tim nồng thơm nũng tới
Từ khi dạ thắm sũng thương mời
Từng đêm khấn nguyện hồng duyên khởi
Cổ tích tao phùng rộn rã khơi

Cổ tích tao phùng rộn rã khơi
Triền yêu ảo diệu ngát hương mời
Làm tim nựng dáng la đà gởi
Ngắm cảnh gieo tình gạ gẫm lơi
Kỷ niệm hôm nào luôn sũng mới
Mùa trăng thuở ấy mãi trong ngời
Dường như nẻo ước tròn mong đợi
Thoả nuộc mê lòng diễm ái ơi