Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/05/2021 14:50, số lượt xem: 117

Tuổi thì nhiều nhiều rồi
Mà sao còn con nít
Không bao giờ chịu thiệt
Lại còn hay vùng vằng…

Hồn đong đầy yêu thương
Nên đường tình lận đận
Cứ đến rồi mất dạng
Chẳng ai ở cùng mình…

Dỗi hờn là chuyên môn
Nên cô nào cũng gặp
Giống như là áp thấp
Ầm ì đến thấy ghê… (hehe)

Thôi, chúng mình làm huề
Chứ giận hoài khổ lắm
Yêu nhau rất nồng mặn
Cớ gì cứ giận hờn???