Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/11/2022 22:43, số lượt xem: 165

Chiều hoang ủ giá quạnh bao đường
Khuất rẻo ân nguyền lạnh đẫm sương
Héo vọng tình nhân trời huyễn tưởng
Mù khơi kỷ niệm dốc vô thường
Hồng nhan buổi ấy sao mà sượng
Quá vãng hôm nào chợt tẻ vương
Giữa nẻo ta bà lâm nghiệp chướng
Đâu rồi xúc cảm lộng vầng dương

Đâu rồi xúc cảm lộng vầng dương
Hỡi nuộc tơ lòng bỏ vấn vương
Bởi nỗi tan tành duyên trúc phượng
Mà gây vỡ vụn khúc nghê thường
Làm cơn mộng diễm rời chênh hướng
Khiến quãng mơ ngời phải chạm sương
Cõi ái chi còn mê lịm hưởng
Chiều hoang ủ giá quạnh bao đường