Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/02/2022 20:11, số lượt xem: 41

Đẫm ngọt hương tình lả lướt say
Nguyền ơi dậy sóng bủa thương dày
Cung nồng toả khúc mơ màng cạy
Lửa thắm chan đời giục giã lay
Trở giấc yêu kiều ươm mộng dãy
Hoài câu lãng mạn phả đêm ngày
Nàng thơ yểu điệu vườn duyên láy
Trải mượt tim lòng vỗ cánh bay

Trải mượt tim lòng vỗ cánh bay
Bừng yêu trỗi ước lịm bao ngày
Thầm nghe cõi mộng luồn thơm nháy
Sũng nhớ môi người phả diệu lay
Vẫn dệt cung đàn tươi tốt mẩy
Hoài loang vũ điệu thiết tha dày
Đôi mình quyện quấn khều mơ chảy
Đẫm ngọt hương tình lả lướt say