Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/07/2021 17:46, số lượt xem: 161

Hồng duyên gặp gỡ cuối mưa chiều
Cõi hẹn khai lòng vẳng tiếng tiêu
Quãng nhạc tưng bừng loang rẻo chiếu
Dòng thơ lả lướt dụ thiên kiều
Rồi em ngúng nguẩy theo làn diệu
Khiến dạ mơ màng nũng vẻ kiêu
Mộng cảm trao hồn cho vóc liễu
Mà không dám ghẹo những câu liều

Mà không dám ghẹo những câu liều
Cốt đãi cô nàng thoả ngạo kiêu
Có phải ân nguyền chênh quãng điệu
Rồi gieo mộng cảm kém hương kiều
Buồn cho kỷ niệm đành teo kiếu
Hẻo khiến cung tình lại vỡ tiêu
Quá vãng quay về thơm ảo diệu
Hồng duyên gặp gỡ cuối mưa chiều