Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/02/2022 21:25, số lượt xem: 41

Đã hẹn trao tình ở bến sông
Vườn yêu giữ nhé ngọt môi hồng
Ngời thương trỗi luyến khi cài lộng
Khẳm nhớ đong tràn giữa đợi trông
Giục giã câu thề đan thắm bổng
Xàng xê khúc đãi dệt xinh nồng
Mùa vui ngát đượm bừng thơm cổng
Dẻo lượn hương lài biếc quãng không

Dẻo lượn hương lài biếc quãng không
Vành môi thoả sức đẫm mê nồng
Trà mi xáp nhuyễn ngời mơ lộng
Thể phách loang bừa sũng ngợp trông
Gợi cảm vô bờ lem cõi trống
Hồi xuân rộn rã ngát tim hồng
Mùa trăng cổ tích hoài in mộng
Đã hẹn trao tình ở bến sông