Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/08/2021 08:40, số lượt xem: 76

Hoa mộng sắc tình chan chứa xuân
Nẻo vui mừng lộng thắm gian trần
Hoà thơm khúc nhạc ngon ngào trỗi
Dậy bổng câu lời mải miết ngân
Xa luyến đượm nồng mây duỗi nguyệt
Đẫm len ngời đẹp tứ chan vần
Trà thơm thảo ngát bồng lâng hội
Ta thẫm ước chuyền hảo ái nhân

Nhân ái hảo chuyền ước thẫm ta
Hội lâng bồng ngát thảo thơm trà
Vần chan tứ đẹp ngời len đẫm
Nguyệt duỗi mây nồng đượm luyến xa
Ngân miết mải lời câu bổng dậy
Trỗi ngào ngon nhạc khúc thơm hoà
Trần gian thắm lộng mừng vui nẻo
Xuân chứa chan tình sắc mộng hoa