Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/07/2022 18:54, số lượt xem: 39

Lửa đốt tham tàn mãi sục sôi
Cùng nhau giết tận lũ suy đồi
Ta hùng dũng tiến trong lời triệu
Giặc ngổn ngang đầy giữa sóng trôi
Vững chắc quân mình năng nổ chặn
Phờ râu bọn Hán tả tơi rồi
Gan đồng dạ sắt người Nam sẵn
Lão Tập phen này phải rút thôi

Tham tàn chiếm đoạt chẳng nào thôi
Bản chất ngàn năm lộ rõ rồi
Hiểm địa sơn hà luôn gắng dõi
Ngoa lòng chí rận hãy lùa trôi
Toàn dân lộng chí gìn sông biển
Lớp trẻ bừng tim giữ vịnh đồi
Nhớ vững tay chèo qua khổ nạn
Tâm hùng chống giặc mãi trào sôi