Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/10/2022 22:00, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 10/10/2022 22:01, số lượt xem: 35

Tứ bổng  chuyền nhau những mật đường
Thơ kiều diễm ý toả nồng hương
Tài hoa nữ kiệt vô bờ trướng
Kín kẽ quỳnh thư yểu điệu hường
Cảm thụ tâm lòng thơm giữa xướng
Trau dồi trí huệ sũng làn thương
Văn ngời lễ sống lồng cao thượng
Nhả ngọc bồi châu nghĩa lý trường

Nhả ngọc bồi châu nghĩa lý trường
Muôn đời sắc toả ngọt ngào thương
Trời ban vũ điệu lời thơ trướng
Đất trỗi vàng son nẻo mộng hường
Mãi ước tao đàn thơm thảo lượng
Luôn cầu cảm hứng mặn mà hương
Bình minh mãn kiếp hoài quang vượng
Tứ bổng chuyền nhau những mật đường