Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/08/2022 10:15, số lượt xem: 163

Mãi nguyện nồng yêu gởi đến nàng
Yêu rồi kỷ niệm sẽ hoài mang
Trường ca ẩn chứa lời yêu đẹp
Thể phách dìu yêu giữa mộng vàng
Ngưỡng vọng trang đài yêu bướm lả
Yêu bừng vũ điệu cuốn mùa sang
Bồng lai gợi cảm ngời yêu dấu
Cổ tích vườn yêu vẫn đợi chàng

Lời thương sốt dẻo nguyện trao chàng
Nếu đã thương rồi thoảng mộng  sang
Cảnh vật vườn thương tình nghĩa quý
Niềm thương giữa đắm nguyệt hoa vàng
Say bừng luyến mãi nồng thương phả
Quyến rũ thương hoài diệu cảm mang
Dẫu gió mưa về  thương tột đỉnh
Thề xưa giữ vẹn chỉ thương nàng