Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/02/2021 11:38, số lượt xem: 109

Khi về bến cũ một chiều mưa
Quá vãng bùng lên rậm chẳng chừa
Cõi rộn ràng mơ nào mấy đủ
Lòng ngan ngát mộng nỏ dư thừa
Rồi tim biếc dậy loang tình phả
Khiến nẻo thơm bừng trỗi giọng thưa
Cảnh sắc nồng như hồn đã quyện
Làm sao ngẫm xiết để cho vừa

Làm sao ngẫm xiết để cho vừa
Giữa buổi môi hồng bật tiếng thưa
Rộn rã nồng trao hoài hổng dứt
Vòng vo ước hẹn mãi đâu thừa
Vầng mơ đẹp đẽ thương ngời đến
Cõi mộng triền miên cảm khó chừa
Diễm sắc nào quên trời kỷ niệm
Khi về bến cũ một chiều mưa