Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/12/2021 07:35, số lượt xem: 176

Trà trà rượu rượu đón nàng dâu
Đỏ đỏ xanh xanh thật sáng mầu
Chuyển chuyển xoay xoay lòng thật ngấu
Thèm thèm khát khát dạ nồng lâu
Trông trông ngó ngó khờ thêm nẫu
Xuống xuống lên lên nỏ hết sầu
Ngóng ngóng coi coi mòn khoảng giậu
Tình tình ái ái chạm vào sâu

Tình tình ái ái chạm vào sâu
Duỗi duỗi co co chẳng vướng sầu
Vợ vợ chồng chồng say gối nẫu
Đời đời kiếp kiếp lộng mùa lâu
Mơ mơ ước ước  nồng hơn lẩu
Thuỷ thuỷ chung chung đỏ ngát mầu
Dịu dịu êm êm ngày  phối ngẫu
Trà trà rượu rượu đón nàng dâu