Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/12/2021 14:53, số lượt xem: 44

Giữa Bến Tre thương trải nhịp cầu
Sông Tiền chuyển khúc dập dềnh sâu
Cù lao Cồn Phụng bừng trăm mẫu
Mặt nước Hàm Luông ánh vạn mầu
Rạng rỡ Ba Lai thuyền máy đậu
Êm đềm Bình Đại chỗ người câu
Cổ Chiên sóng lượn hương dừa ngấu
Đồ Chiểu ngày xưa khởi nghiệp đầu

Đồ Chiểu ngày xưa khởi nghiệp đầu
Ra đình Phú Lễ dạt dào câu
Cồn Tiên bãi cát bừng loang khẩu
Chợ Lách dòng kênh thoáng đổi mầu
Rộn rã Vàm Hồ chim chóc đậu
Âm thầm Tân Thạch nghĩa tình sâu
Tây Đô đẹp biển do trời tậu
Giữa Bến Tre thương trải nhịp cầu