Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/09/2020 17:33, số lượt xem: 218

Tình yêu nay đã úa phai rồi
Kỷ niệm hoan tình nuối tiếc ơi
Triền cũ lịm bâng khuâng xót dạ
Cồn cào đợi bóng bến nào vơi
Tưởng là hiệp bước cầu tương ngộ
Đâu biết sai nguyền thệ tản rơi
Thơ thẩn một mình trong quá vãng
Sâm thương cách trở biệt tăm lời

Sâm thương cách trở biệt tăm lời
Níu mấy chỉ là bất hạnh rơi
Cứ tưởng lòng chân thì vĩnh viễn
Ai dè dạ bạc khiến vời vơi
Chia tình hỡi gối chăn choàng hận
Mây nước tích hờn biệt mộng ơi
Bóng đổ chiều nghiêng sầu quạnh hắt
Tình yêu nay đã úa phai rồi