Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/10/2021 11:14, số lượt xem: 189

Tình thân nghĩa đượm thắm giang hà
Toả dệt thơm lòng dẫu ngái xa
Trỗi nhá nhem chiều sinh tưởng bạn
Cầu thong thả việc ghé thăm nhà
Vần thơ gởi gắm ngày hâm mộ
Kỷ niệm mơ màng bữa hát ca
Giữa thế kim bằng như biển ngọc
Vườn xưa gác cũ nhuộm dương tà

Thuở ấy vùi say giữa nguyệt tà
Vui đùa thưởng lãm múa cùng ca
Rồi cơm áo hỏi tùm lum việc
Ngẫm bạn bè chia trống trải nhà
Dẫu mịt mù phương hoài nở biếc
Hay bề bộn trí chẳng đành xa
Vần thơ xướng hoạ đầy rung cảm
Quặn nghĩa tình xưa buổi cách hà