Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/04/2021 11:23, số lượt xem: 124

Xã hội bây giờ điên đảo phán
Dòm qua nghĩ lại càng thêm chán
Lòng trinh nhão nhoẹt rách bao làn
Đạo nghĩa tanh bành điêu cửa quán
Tráo trở tình nhân rã tận sàn
Tèm lem kẻ sĩ vùi đau án
Trên đường giữa chợ cướp tràn lan
Đã ngủm yên bình ôi thật ngán

Cõi luật ê hề đâu kẻ ngán
Gây thù xỉn rượu nhanh chồng án
Tào lao điện ảnh xấu trăm màn
Hỗn độn đàn ca cuồng tỷ quán
Bạn hữu eo sèo trở dối gian
Nhân tình bạc bẽo thêm nhàm chán
Tà ma quỷ sứ đậu sung giàn
Xã hội bây giờ điên đảo phán