Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 10/01/2019 11:03, số lượt xem: 271

Vẫn ước bầu trời mãi biếc xanh
Đan bầu mát ngọt ổn từng canh
Chứa chan bầu bạn là tiên cảnh
Bầu bĩnh ướp hồn dẫu chiếu manh
Bầu nhiệt huyết này luôn dũng mãnh
Bầu tâm sự ấy sẽ viên thành
Mong bầu không khí hoài thơm mạnh
Thê tử bầu đoàn mát dạ anh

Thê tử bầu đoàn mát dạ anh
Bầu bì ổn thuận uớc mơ thành
Đời mong bầu bán nhiều thanh cảnh
Kiếp sẽ bình bầu bớt mỏng manh
Bầu rượu thi nhân hoài rực cánh
Bầu mơ lãng tử suốt tàn canh
Qua giàn bầu bí mờ nhân ảnh
Vẫn ước bầu trời mãi biếc xanh