Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 29/07/2019 15:47, số lượt xem: 286

Hương sắc loang mùa lịm sắc hương
Sương mờ toả nhẹ thoáng mờ sương
Trỗi mơ triền ái thầm mơ trỗi
Vương mộng cung tình níu mộng vương
Ngữ điệu thơm bừng bao điệu ngữ
Chương vần ghi khắc nhịp vần chương
Nước non hạnh ngộ mừng non nước
Thương quý tim nàng lộng quý thương

Thương quý tim nàng lộng quý thương
Sương mù lãng đãng dậy mù sương
Chứa chan ý dạ ngời chan chứa
Vương vấn tim lòng thoả vấn vương
Khúc diệu ân tình loang diệu khúc
Chương nồng ái cảm đượm nồng chương
Dạt dào kỷ niệm lâng dào dạt
Hương sắc loang mùa lịm sắc hương