Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/04/2022 14:07, số lượt xem: 174

Ráng chiều quạnh quẽ ngậm ngùi xưa
Ôi nhớ tình nao biết mấy vừa
Khúc vũ nghê thường xao xuyến mộng
Điệu đàn hương lửa ngọt ngào mưa
Còn chăng người hỡi lời mơ sớm
Chi nữa duyên hời tiếng gọi trưa
Dõi vọng mùa yêu mờ quá vãng
Chao nguyền kỷ niệm mãi đòng đưa

Chao nguyền kỷ niệm mãi đòng đưa
Nhớ lắm ru hời tiếng võng trưa
Giã biệt thề nao sầu úa nẻo
Chia lìa duyên nọ ướt nhàu mưa
Đừng quên ái hỡi đau hoài đó
Chớ bạc tình ơi nuối nỏ vừa
Một bóng chan sầu tim rã rượi
Ráng chiều quạnh quẽ ngậm ngùi xưa