Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 09/01/2019 13:58, số lượt xem: 367

Bạc bẽo làm chi để nhuốm già
Thôi vàng vọt hết những lời ca
Đào hoa lịm cảm bồng duyên lá
Trắng dã mờ yêu lặng cửa nhà
Có phải thanh bần nên mộng ngã
Nhằm khi xám xịt nỏ mơ ngà
Làm sao thấu được huyền vi hả
Chớ để tiêu điều quãng lịm pha

Chớ để tiêu điều quãng lịm pha
Làm ơn cáo bạch để mơ ngà
Chàm loam mấy độ tiêu tùng đá
Lục vấn nhiều phen lỡ dở nhà
Cứ ngỡ ghi lòng câu ngọt thoả
Ai dè tử lộ khúc buồn ca
Hồng loan vẫy biệt tình băng giá
Bạc bẽo làm chi để nhuốm già