Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Thiền (96)
Đăng ngày 01/04/2018 14:02, số lượt xem: 105

Bôn tẩu giữa đời dâu bể nợ
Nhộn vui mùa ngát lâng ngờ ngợ
Tồn lưu mãi nghĩa lịm câu chờ
Khổ khốn rêm đời đau nhịp thở
Ồn dậy phả gương rẻo chợt khờ
Bộn loang chuyền gió làn đâu ngỡ
Hồn tha thiết lộng ái tim đờ
Hôn hít quyện tình nghe mộng trở

Trở mộng nghe tình quyện hít hôn
Đờ tim ái lộng thiết tha hồn
Ngỡ đâu làn gió chuyền loang bộn
Khờ chợt rẻo gương phả dậy ồn
Thở nhịp đau đời rêm khốn khổ
Chờ câu lịm nghĩa mãi lưu tồn
Ngợ ngờ lâng ngát mùa vui nhộn
Nợ bể dâu đời giữa tẩu bôn

Thuận nghịch độc - Trắng bằng - Bát đồng âm