Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/08/2021 15:13, số lượt xem: 80

Khi nắng lịm dần cảnh vợi chao
Dạ hương ngời sắc dậy loang nào
Mi nồng chớp khẽ dâng làn nguyệt
Mắt đượm len vờ ngợp ánh sao
Gì hẹn hứa mơ dào dạt phả
Nữa ngon ngào mộng thảo thơm vào
Đi trầm nẻo nhớ thương cuồn cuộn
Kỳ tuyệt khúc hoan ái cảm trào

Trào cảm ái hoan khúc tuyệt kỳ
Cuộn cuồn thương nhớ nẻo trầm đi
Vào thơm thảo mộng ngào ngon nữa
Phả dạt dào mơ hứa hẹn gì
Sao ánh ngợp vờ len mắt đượm
Nguyệt làn dâng khẽ chớp nồng mi
Nào loang dậy sắc ngời hương dạ
Chao vợi cảnh dần lịm nắng khi