Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/02/2022 16:00, số lượt xem: 52

Hoàng hôn rụng nắng đẫm dương tà
Mộng huyễn vương hồn trải lướt xa
Lũ bướm nghiêng mình chao nhẹ đảo
Đàn chim đáp tổ lượn bon sà
Mơ màng diễm khúc bình yên nhả
Kẽo kẹt thanh lòng khả ái pha
Thoảng hát từ đâu hoàn mỹ lạ
Lời bay sũng ướt vệt sương ngà

Lời bay sũng ướt vệt sương ngà
Lộng toả mơ hồ giữa sắc pha
Nguyệt nũng sau ghềnh say khúc lả
Mùi loang trước cổng nựng hương sà
Mà nghe vết ngãi dâng bừng lạ
Bỗng thấy môi tình dệt trải  xa
Cảm nhận mê nồng trên mỗi lá
Ngàn xưa vọng tưởng suốt canh tà