Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/03/2022 21:08, số lượt xem: 70

Nói đùa cho vui thôi
Nam nữ bằng nhau rồi
Ai thương thì cừ nói
Tiếc chi tỏ vài lời.

Quý Hợi số quý sang
Nhưng tình duyên nhọc nhằn
Nếu đường đời không sáng
Đò mấy chuyến sang ngang.

Đời ta số con rệp
Nên đâu sợ chi tàn
Hữu phước được tình chan
Thì còn hơn làm sếp.

Em qua rước ta về
Thấy rồi chớ có chê
Tiệc tùng làm đủ lễ
Mừng tam hạp ê hề.