Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/08/2022 13:49, số lượt xem: 47

Hãy dệt âm đàn bổng phím tơ
Vườn yêu quyến rũ nguyệt hoa chờ
Đời luôn bão lụt kèm xao xuyến
Cảnh cứ ba đào lẫn mộng mơ
Đắm nỉ non tình thơm diễm tuyệt
Bừng lưu luyến ngãi diệu vô bờ
Trần gian dẫu có nhiều va đập
Vẫn quyện tâm hồn cảm xúc thơ

Thi đàn vẫn ngọt mối tình thơ
Diệu ảo nồng duyên vững bến bờ
Gió khẽ khàng lay đờ rẻo mộng
Trăng suồng sã đáp rợp triền mơ
Nhàn du thượng uyển êm đềm ráp
Cảm xúc vàng son rộn rã chờ
Giữa nẻo ta bà tuy lắm bụi
Yêu đời chắc hẳn gặp hồng tơ