Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/12/2021 21:19, số lượt xem: 49

Đời luôn giản dị sẽ an lòng
Cõi thiện đăng trình tránh nẻo cong
Diễm phú êm đềm đan bảnh lọng
Huyền thơ rộn rã kết xinh vòng
Tranh giành xảo trá nào cho đọng
Phảng phất thư nhàn hãy đợi mong
Ngọc nữ tao đàn dâng cảm hóng
Hồn chan hạnh phúc thoả mơ mòng

Hồn chan hạnh phúc thoả mơ mòng
Khởi nghiệp gieo thiền trỗi quý long
Nỗ lực lường suy vào buổi nóng
Rèn chuyên dọ hỏi né khi ròng
Hương trầm nhã ý đừng buông lỏng
Đạo nghĩa dương trần chớ thả rong
Ít nhảm nghe nhiều xa huyễn vọng
Triền miên hưởng phước giữa thư phòng

Triền miên hưởng phước giữa thư phòng
Bạn hữu quây quần toả chí trong
Những kẻ tâm thần thoi rạp bóng
Vài tên quỷ sứ đạp bay tròng
Khi vào chợ búa tai trầm mỏng
Lúc ở ngôi thiền não sạch bong
Cõi thế cần chi lời dẻo họng
Bình thân ổn trí dậy hương bòng

Bình thân ổn trí dậy hương bòng  
Dưỡng thiện chi nào phải đếm đong
Xã hội làm ngơ dù biết tỏng
Trần gian trở chứng sẵn lơ thòng
Êm đềm thoảng gió chiều đưa võng
Hớn hở chiêu trà vịnh dõi song
Nghĩa lý ngôn từ nên bảo trọng
Đời luôn giản dị sẽ an lòng