Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/03/2021 23:25, số lượt xem: 215

Đêm luyến phả lòng quấn quyện thương
Chứa chan nồng lửa dậy canh trường
Mềm môi gởi phượng ngào ngon ái
Biếc mắt trao tình ngớn ngả sương
Thềm mải miết thơm bừng mộng sắc
Giấc nhàn an diệu thoả trầm hương
Êm dào dạt khoả lồng cung cấm
Đêm luyến phả lòng quấn quyện thương

Thương quyện quấn lòng phả luyến đêm
Cấm cung lồng khoả dạt dào êm
Hương trầm thoả diệu an nhàn giấc
Sắc mộng bừng thơm miết mải thềm
Sương ngả ngớn tình trao mắt biếc
Ái ngon ngào phượng gởi môi mềm
Trường canh dậy lửa nồng chan chứa
Thương quyện quấn lòng phả luyến đêm