Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 24/09/2019 19:28, số lượt xem: 243

Thương đời lặn lội giữa đời thương
Chương bản nao cồn dạ bản chương
Níu cánh ngàn phương hoà cánh níu
Vương sầu trăm lối quyện sầu vương
Móc rơi kín lối thầm rơi móc
Sương rót đầy lòng lặng rót sương
Cuộc thế xoay vần vin thế cuộc
Hương mùa chao động dậy mùa hương

Hương đời thơm nhẹ đẫm đời hương
Sương toả mênh mang khói toả sương
Góp mộng đầu thai thành mộng góp
Vương tình tiền kiếp dậy tình vương
Tứ vần đọng dạ neo vần tứ
Chương khúc lưu hồn luyến khúc chương
Ngoái nhớ mùa trăng vời nhớ ngoái
Thương thầm cô lẻ vọng thầm thương