Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/05/2022 15:00, số lượt xem: 38

Chúc mừng phụ nữ Việt Nam ta
Sức khoẻ trời cho gởi tặng bà
Ơn nghĩa sinh thành con nhớ má
Công trình dưỡng dục mẹ cùng cha
Nào khi lo lắng trời nghiêng ngả
Với lúc yêu thương tiếng đượm đà
Hoa đẹp rạng ngời thơm thảo quá
Xin chào phụ nữ vạn lời ca

Xin chào phụ nữ vạn lời ca
Đẹp dáng thân thương vóc ngọc ngà
Rạng rỡ môi hồng loang thắm cả
Tưng bừng mắt biếc toả ngời xa
Hoa đời nở lộng ngàn cây lá
Đuốc nghĩa sáng soi vạn cửa nhà
Một chút lòng thành dâng của lạ
Chúc mừng phụ nữ Việt Nam ta