15.00
1 người thích
Đăng ngày 21/04/2020 23:46, số lượt xem: 161

Ghi lòng ngũ vị mặn mà ưa
Bột gạo đều khuôn trắng đủ vừa
Bếp đỏ rền vang ngùn ngụt chứa
Môi hồng liến thoắng rộn ràng đưa
Ngời xanh diếp cá hoài năng lựa
Thẫm biếc ngò gai vẫn chẳng thừa
Tím rịm thân tình chung một bữa
Chiên vàng nóng hổi đượm ngày mưa

Chiên vàng nóng hổi đượm ngày mưa
Giá trắng tinh khôi xực nỏ thừa
Đỏ rực tôm đồng thơm lưỡi cứa
Xanh rờn húng cải ngọt hàm đưa
Tiêu huyền rộn rã nghe nồng ứa
Mắm tía triền miên trỗi ngát vừa
Ghép hội cơ-chuồn-rô-bích nữa
Ghi lòng ngũ vị mặn mà ưa