Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/08/2021 18:10, số lượt xem: 88

Ngày nao đã hứa vẹn chung tình
Để cánh thơ lòng mãi diệu linh
Ngọt vấn vương hồn nên diễm ảo
Nồng xao xuyến dạ dẫu vô hình
Thiên đường cảm xúc la đà sũng
Hạnh phúc khơi bừng mải miết xinh
Chỉ thắm cầu mong vầy ước hẹn
Trầu cau cập bến thật yên bình

Mãi ước hồng duyên được ổn bình
Cho ngày hiệp cẩn lịm ngời xinh
Triền thương lữ khách xàng xê mộng
Nẻo nhớ đài trang quấn quyện hình
Rợp khát khao lời thơm cánh diễm
Ngây mời mọc ý mượt hồn linh
Thề xưa giữ nhé mùa trăng rạng
Thoả khúc bồng lai điệu ái tình