Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/06/2022 12:08, số lượt xem: 32

Ao ước trọn tình thoả vấn vương
Hỡi duyên hồng đắm vọng canh trường
Trào ngây ngất mộng bừng say cảm
Gởi sắt son lòng quyện nhớ thương
Trao đổi mượt lời mong ngóng sũng
Dệt mơ tròn ngãi khát khao hường
Đào hoa thắm mật nguồn chung hưởng
Nao dạ khiến chiều đẫm ngát hương

Hương ngát đẫm chiều khiến dạ nao
Hưởng chung nguồn mật thắm hoa đào
Hường khao khát ngãi tròn mơ dệt
Sũng ngóng mong lời mượt đổi trao
Thương nhớ quyện lòng son sắt gởi
Cảm say bừng mộng ngất ngây trào
Trường canh vọng đắm hồng duyên hỡi
Vương vấn thoả tình trọn ước ao