Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/10/2021 00:15, số lượt xem: 165

Không mờ nhạt dáng mãi hoài ghim
Nguyện ý vầy duyên thoả kiếm tìm
Nồng mặn phả hương xào xạc ngãi
Diễm hồng loang sắc ngạt ngào phim
Trông hò hẹn nũng đêm chờ luyến
Đợi dắt dìu thương nỗi nhớ kìm
Chồng chất giữa mơ đầy ước vọng
Đông tàn nẻo mới dệt lòng tim

Tim lòng dệt mới nẻo tàn đông
Vọng ước đầy mơ giữa chất chồng
Kìm nhớ nỗi thương dìu dắt đợi
Luyến chờ đêm nũng hẹn hò trông
Phim ngào ngạt sắc loang hồng diễm
Ngãi xạc xào hương phả mặn nồng
Tìm kiếm thoả duyên vầy ý nguyện
Ghim hoài mãi dáng nhạt mờ không