Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/04/2021 22:08, số lượt xem: 231

Tình trao nụ nhớ đẫm hương lời
Sũng giọng tâm tình khó thể vơi
Vẻ đượm trong tình xanh lẽ sống
Tình thương giữa thế đẹp hoa đời
Hoài tươi vũ khúc mơ tình nựng
Mãi diệu hương tình luyến cảnh khơi
Ước quãng duyên tình luôn đỏ rực
Tình xa mắt hẹn dõi chân trời

Nghĩa nặng tình sâu toả đất trời
Mơ hoài thắm nghĩa dệt nhiều nơi
Tình ân sáng sủa chan ngời nghĩa
Nghĩa phúc triền miên phả trọn đời
Tỏ khiến đồng quê càng nghĩa đượm
Thơm làm nghĩa hạnh chẳng ngày vơi
Ơn chồng nghĩa vợ hoà mơ biếc
Nghĩa nước lòng dân thoả vạn lời