Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/02/2022 12:43, số lượt xem: 47

Nối dũng tiền nhân trải giọt hồng
Lưu truyền vững chải chí ngời trông
Đồng quê chiến luỹ rào biên cổng
Xứ sở muôn người chặn bão giông
Vẫn ngọt ngào hương chuyền sắc bổng
Hoài thơm thảo khúc đượm hoa nồng
Tàu to súng mạnh gìn sơn đảo
Nắng sũng chan hoà rạng biển Đông

Nắng sũng chan hoà rạng biển Đông
Miền Nam dậy sáng mãi hương nồng
Dìm thây lũ Hán tiêu cuồng mộng
Cắt não quân Tàu dẹp oải giông
Cõi nước thanh bình muôn nẻo lộng
Quê mình vững chắc vạn đời trông
Hùng Vương để phước trời mây rộng
Nối dũng tiền nhân trải giọt hồng