Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/06/2022 12:06, số lượt xem: 33

Đàn khúc lả lơi mắt vọng ngàn
Vạn lòng trao gởi dạt dào đan
Tan hò hẹn vắng môi hoài nản
Cản chất chồng thiu má lụi tàn
Làn cứa dạ đau rời rã gạn
Bạn hờn tim khổ sụt sùi than
Chan mày mặt đắm thương nào vãn
Hàn gắn miệng yêu quấn quyện tràn

Tràn quấn quyện yêu miệng gắn hàn
Vãn nào thương đắm mặt mày chan
Than sùi sụt khổ tim hờn bạn
Gạn rã rời đau dạ cứa làn
Tàn lụi má thiu chồng chất cản
Nản hoài môi vắng hẹn hò tan
Đan dào dạt gởi trao lòng vạn
Ngàn vọng mắt lơi lả khúc đàn