15.00
1 người thích
Đăng ngày 22/09/2019 15:29, số lượt xem: 384

An nhiên tự tại sẽ vui lòng
Thiện phước đăng trình tránh nẻo cong
Hảo phú êm đềm đan kín lọng
Huyền thơ rộn rã kết xuyên vòng
Toè loe bẩn thỉu nào cho đọng
Phảng phất thư nhàn hãy ước mong
Mỹ nữ Hằng Nga dào dạt hóng
Đời chan hạnh phúc thoả mơ mòng

Đời chan hạnh phúc thoả mơ mòng
Xuống hạt gieo thiền ngộ quý long
Chú mục lường suy vào buổi nóng
Rèn chuyên dọ hỏi gặp khi ròng
Nên hoài cẩn tắc đừng lơi lỏng
Cũng phải kiên trì chớ rảo rong
Kiệm nói nghe nhiều xa huyễn vọng
Triền miên hưởng lạc giữa hoan phòng

Triền miên hưởng lạc giữa hoan phòng
Bạn hữu quây quần chí trải nong
Những kẻ tâm thần xua sạch bóng
Nhiều tên ác quỷ quét bay vòng
Khi vào chợ búa tay liền thỏng
Lúc ở ngôi thiền dạ chẳng cong
Được thế cần chi ngồi tán lọng
Bình thân ổn trí ngát hương lòng