Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/10/2021 14:38, số lượt xem: 167

Bình an cuộc sống sẽ vui đời
Thoả mãn tim lòng hạnh phúc khơi
Cảm nhận vầng dương lờ lững tới
Mong chờ ánh nguyệt khẽ khàng lơi
Vần thơ toả mộng bừng trên gác
Nẻo nhạc tràn mơ quyến giữa trời
Nguyện giữ tâm hồn thơm vẻ mới
Xuân tình vạn kiếp chẳng hề vơi

Xuân tình vạn kiếp chẳng hề vơi
Rẻo mệnh thành hư hãy phó trời
Giữ hứa ngay đường tim lộng cởi
Chăm nguyền tỉnh trí dạ đừng lơi
Buồn nhân thế nghĩa thường teo vợi
Sũng thiện tâm nguồn sáng tỏ khơi
Giữa điệu thăng trầm bao nẻo mới
Bình an cuộc sống sẽ vui đời