15.00
1 người thích
Đăng ngày 06/02/2020 09:32, số lượt xem: 577

An vui hạnh phúc hẳn vô cùng
An dưỡng ân tình sẽ mãi sung
An định tâm hồn thơm sắc toả
An nhiên trí tuệ thắm hương bùng
An thần rạng ngút không nào nản
An mệnh cao vời khó thể rung
An toạ kim bằng bên tửu phú
An cư lạc nghiệp  thoả muôn trùng

Khang cường tổ quốc mãi ngời lên
Khang thịnh toàn nơi phú dũng rền
Khang kiện gia đình con nhảy chức
Khang trang nội thất túi vô tiền
Khang ninh bản mạt không còn réo
Khang thị dân nghèo đỡ bớt rên
Khang khác năm nào bao phí tổn
Khang tào hạnh phúc muối gừng nên

Thịnh soạn bàn mâm nhậu cá kèo
Thịnh thời cấy trỉa được mùa gieo
Thịnh la cớ bởi hoài lê chạy
Thịnh nộ vì hay buộc nhảy trèo
Thịnh đạt lâu bền tâm mở tốt
Thịnh tình rộng rãi dạ đừng keo
Thịnh suy vốn dĩ đời luôn vậy
Thịnh trị làm ăn giỏi chống chèo

Vượng địa anh đào nở khắp sân
Vượng tim cẩm tú mãi quây quần
Vượng tình dạ lý vời tiên nữ
Vượng lộc cát tường đạt quán quân
Vượng phú hồng nhung ngời mấy lượt
Vượng tâm bách hợp thắm bao tầng
Vượng tài nguyệt quế bừng mơ diễm
Vượng quý hải đường rạng rỡ xuân