Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/07/2021 12:13, số lượt xem: 175

Tâm đầu ý hợp dễ thành thân
Tỉnh thức bình tâm rạng giữa trần
Não xấu xa làm tâm nhuộm bẩn
Tâm nhàn nhã sống dạ bừng chân
Tâm hồn hé cửa la đà phận
Ngõ đạo lồng tâm phảng phất thần
Diễm phúc tâm lòng vui hiệp cẩn
Tâm lành toại hưởng phước hiền nhân

Ngôn lành xử việc trí ngời nhân
Nẻo trí vờn bay mãi lộng thần
Trí rộng mây luồn trong não bảnh
Thơ nồng trí lượn giữa tình chân
Từ bi trí thiện đời thêm tuổi
Diễm lệ lòng ngay trí toả trần
Trí sĩ quê nhà vui ngoạn cảnh
Tung hoành trí diệu giữ toàn thân